Wyspa Wiki
Advertisement

Emergency Medical Services to oddział medyczny miasta Los Santos.Powiązani są ściśle z Los Santos Fire Department. Razem z Los Santos Police Department działają oraz wspomagają się wzajemnie ze względu na potrzeby ludzkie. Zarząd EMS nie toleruje korupcji w przypadku swoich pracowników. Każdy z takich przypadków zostanie zgłoszony do odpowiednich organów ścigania i zostanie on rozpatrzony indywidualnie.

Struktura EMS

Stopień Opis
Dyrektor Osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w EMS
Asystent Dyrektora Osoba sprawująca władzę pod nieobecność Dyrektora
Zastępca Dyrektora Osoba asystująca w zarządzaniu EMS
Ordynator Członek Zarządu, osoba kierująca pracą szpitala
Doktor Habilitowany Wykwalifikowany doktor cechujący się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem medycznym, stażem oraz posiadający conajmniej dwie specjalizacje lekarskie
Doktor Medycyny Wykwalifikowany doktor cechujący się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem medycznym, wymagana druga specjalizacja lekarska
Doktor Wykwalifikowany pracownik cechujący się dużą wiedzą i doświadczeniem, wymagany zaliczony egzamin doktorski i kurs Supervisora
Lekarz Specjalista Przykładny lekarz, może aplikować na stanowisko Szkoleniowca Akademii, może przystąpić do kursu na Supervisora, wymagana specjalizacja lekarska
Lekarz Rezydent Doświadczony lekarz, może zdawać specjalizację lekarską, wymaga szkolenia Medycyny Pracy
Lekarz Wyszkolony pracownik, którego doświadczenie pozwala nadzorować pracę rekrutów, może przystąpić do kursu Medycyny Pracy, wymagany zaliczony egzamin lekarski
Starszy Ratownik Doświadczony ratownik medyczny, może przystąpić do kursu
Ratownik Medyczny Wyszkolony pracownik posiadający podstawowe doświadczenie w wykonywaniu prostych operacji
Młodszy Ratownik Początkujący ratownik medyczny, może przystąpić do kursu na płetwonurka.
Pielęgniarz Pracownik, który nabył wymagane minimalne doświadczenie w pracy i może samodzielnie pełnić służbę
Praktykant Nowy pracownik EMS, może pracować tylko w obecności Lekarza lub wyżej oraz bezwzględnie wykonywać ich polecenia służbowe
Rekrut Kandydat aspirujący do pracy w EMS, rekruci po drugim dniu Akademii Medycznej mogą jechać na wezwanie jako obserwator tylko za zgodą Lekarza lub wyżej, który jedzie na dane wezwanie


Advertisement